Giới thiệu

Trường Tiểu học xã Cẩm Trung thành lập trước cách mạng tháng Tám năm 1945, do Pháp mở để dạy chữ Quốc Ngữ gọi là trường Lạc Cầu.

Địa điểm trường đóng cạnh quốc lộ 1A nay thuộc địa bàn thôn 8 xã Cẩm Trung . Cách mạng tháng 8 thành công năm 1945 dời về Cồn Đình chợ mới Cẩm Trung nay thuộc địa bàn thôn 1 xã Cẩm Trung. Sau này dời về địa bàn thôn 6 xã Cẩm Trung và ổn định cho đến nay, qua quá trình sát nhập với trường cấp 2 gọi và trường phổ thông cơ sở Cẩm Trung.

Năm 1991 tách thành trường tiểu học Cẩm  Trung từ đó đến nay tiếp tục lớn mạnh , tiếp tục phát triển về quy mô , về số lượng và chất lượng. Năm 2000 trường đạt danh hiệu trường chuẩn Quốc gia giai đoạn một ( giai đoạn 1996 đến 2000). Năm 2006 tiếp tục được công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 theo QĐ/32 của Bộ GD-ĐT và được công nhận đơn vị văn hóa cấp tỉnh.

Hiện nay tiếp tục xây dựng đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 theo QĐ/32 của Bộ GD-ĐT và hướng tới phấn đấu các danh hiệu cao hơn.